अदृस्य चोट


Purshotam Nath Silwal
2 followers | 0 followings | 9 articles
^^^^^^^^अदृस्य चोट^^^^^^^^^^^
अदृस्य चोटहरु म कसरि देखाऊ 
मेरो माया कति छ कसरी बताउ 

संसारमा कै पाइन् मैले उपकरण 
जसले मापन गर्न सकोस मेरो प्रेम 

तिमीले सब्दले मात्र छैन पर्याप्त भनेउ
मेरो नैतिकता माथि सवाल खडा गरेउ 

आखिर न तिमीले मेरो प्रेमलाई बुज्न सकेउ
न मैले बुझाउन तिमि लाइ नै सके मेरो प्रेम 

उ बेला मेरो प्रेमलाइ तिमीले धिकारेउ मायालु 
सुन्दै मात्र होइन म हेर्दैछु अहिले पश्चताप गर्दैछौ

म त उही दिन मरे जुन दिन आरोपलाई धिकारेउ 
अहिले तिमि जलेर दिनै आफुलाई आफै मार्दै छौ 

जय होस्
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |