कूरा

Rated 2.64/5 (From 195 user)
kanchan Sharma   30th Jun 2016   Other Poem(अन्य कविता) 0 comments   Like ( 1)   2230 reads  

Kanchan Sharma
1 followers | 0 followings | 2 articles


तिमिलाई मैले नभनेका कत्ती कूरा
त्यो कूरा यो कूरा फेरि बीर्सिएर फेरि सम्झिएका कूरा
मनको कुनामा अल्झिएका कूरा
अक्षरहरू सँगालेर बनाएको कबिताको कूरा

लेखदै मेटदै,लेखदै मेटदै मनले लेखेको,
कलमले लेख्न नसकेको कूरा
तिमिलाई मैले नभनेका कत्ती कूरा
कसैले तिमीलाई सुनाईदीएको झूटोकूरा
आँखा चीम्लेर तिमीले पत्याएका कूरा
बिनाकारण मलाई सत्ताएको कूरा
तिमिलाई मैले नभनेका कत्ती कूरा

सानो छातामा ओत लाग्न नसकेको कूरा
तेही छाता नी हावाले हुत्यादिएको कूरा
त्यो झरीमा रुझदै हीडेको कूरा
तिमिलाई मैले नभनेका कत्ती कूरा
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |