पoint-बlank

Rated 2.23/5 (From 108 user)
Raju Pradhan   21st Feb 2016   Prose(गद्य कविता) 1 comments   Like ( 0)   1096 reads  

Raju
0 followers | 0 followings | 39 articles
घाम बूढ़ो


आफ्नो अगेनामा

जलाइबस्छ
आगो हुरूरूरु

 


व्यथा बूढ़ी


अरुको मनमा

दुखाइबस्छ
घाउ बेस्सरी
 


 हतारे हावा


डुलेको डुलेकै छ जतासुकै


दरिद्र खप्परको छप्पर
नै उड़ाउँदै ।

 


अनाकार बादल


नयाँ
आकारमा खेलिबस्छ
खेलहरु


आकाशको मैदानमा

 


मन दुखेपछि भक्कु


रोइरहन्छ चुहाउँदै आँसु


जलथल सबै भिजाएर

 चतुरे सोचले भने


खेलिबस्छ राजनीति


पैसा कुमारीकै निम्ति !!

 

0000000COMMENTS
Moti Bhujel   13th Apr 2016
ramro
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— July 10 2017 19:42 |