महेन्द्र विरही

Rated 2.62/5 (From 167 user)
Namin Dhakal   25th Jan 2018   Gazal(गजल) 0 comments   Like ( 0)   1705 reads  

Namin Dhakal
0 followers | 0 followings | 2 articles


नारीलाई
नारीले नै ढाल्या खबर सनसनी छ

जानी
जानी सौताबन्न थाल्या खबर सनसनी छ
स्कुल
गा 'कि छोरी घरमा नफर्केर
लोकतन्त्रमा 

घाँटी
रेटी बाँसघारीमा फाल्या खबर सनसनी छ
लगाएर
बोक्सी आरोप गरिब निर्धा आमालाई

समातेर
जीउमा तेजाव हाल्या खबर सनसनी छनिर्मम
लात बुहारीलाई दाइजो निहुँमा मध्यराति

पेट्रोलखन्याई
जिउँदैआगो बाल्या खबर सनसनीछ
लालाबाला
काखीच्यापी घरछोडेकी एक्ली नारी

माईखोलामा
रुँदै बालुवा चाल्या खबर सनसनी छ
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |