मैले आफ्नै रहरले


Nimsaro Kirati
0 followers | 0 followings | 24 articles
न त कसैको करले , न त कसैको डरले
पिई दिएँ थोरै आज - मैले आफ्नै रहरले

पिरब्यथा बढ्या छ रे, मसंग छुटिएपछि
के पो गरुँ?कसो गरुँ- भएँ तिम्रो खबरले
पिई दिएँ थोरै आज - मैले आफ्नै रहरले


जानीनजानी तिमीले कति गर्यौ गल्तिहरु
था नपाओस् कैलेपनि,तिमी बस्ने शहरले
पिई दिएँ थोरै आज - मैले आफ्नै रहरले

आँशु हैन हाँसोखुशी सुख दिउन् तिमीलाई
अब देखि संधै भरी - हरेक त्यो प्रहरले
पिई दिएँ थोरै आज - मैले आफ्नै रहरले

COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |