थाहा हुन्छ प्रेम...


अर्जुन दृष्टि पौडेल (Arjun Paudel)
15 followers | 4 followings | 16 articles
रगतको सिउदो भर्नेलाई थाहा हुन्छ प्रेम
आत्मवाट माया गर्नेलाई थाहा हुन्छ प्रेम

हाँसी– हाँसी माझीको डुङ्गा सयर नगरी
आँशुको समुन्द्रमा तर्नेलाई थाहा हुन्छ प्रेम

फर्केको फुलको डाली तर्फ नजर नलगाई
पिरतीको विरुवा छर्नेलाई थाहा हुन्छ प्रेम

ईन्द्रेणीको रङ्ग सँग कहिल्यै खुशी नमिसाई
मनको वस्तीमा सर्नेलाई थाहा हुन्छ प्रेम

COMMENTS
nirakshar niraula sankar   9th May 2013
dami x sir
nirakshar niraula sankar   9th May 2013
dami lago
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |