my country


Purshotam Nath Silwal
2 followers | 0 followings | 9 articles
आज फेरी तै कुरा गर्न मन लग्यो 
देसको लागि एक फेर मर्न मन लग्यो 

नित्रितो को चाल जनताको हाल देखेर 
आज म भित्र ज्वाला उत्पन्न हुन् पुग्यो 

आवस्यकता भन्दा धेरै अन्वास्यक धेर भए
आपति जनक तवरले सहिद बन्द्नाम हुन् गए 

देसको लागि मर्ने हिजोको ति सहिद यौधा
व्यक्ति लाइ माथि चडाउन मात्र मरे झैँ भए 

सहिदले हिजो र आज मा निकै परिवर्तन गरेर गए 
हिजो लोकर लुट्ने हुरु लाइ आज खोलेआम लुट्न अनुमति दि गए 

जय होस्
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— July 15 2020 16:15 |