my country


Purshotam Nath Silwal
2 followers | 0 followings | 9 articles
आज फेरी तै कुरा गर्न मन लग्यो 
देसको लागि एक फेर मर्न मन लग्यो 

नित्रितो को चाल जनताको हाल देखेर 
आज म भित्र ज्वाला उत्पन्न हुन् पुग्यो 

आवस्यकता भन्दा धेरै अन्वास्यक धेर भए
आपति जनक तवरले सहिद बन्द्नाम हुन् गए 

देसको लागि मर्ने हिजोको ति सहिद यौधा
व्यक्ति लाइ माथि चडाउन मात्र मरे झैँ भए 

सहिदले हिजो र आज मा निकै परिवर्तन गरेर गए 
हिजो लोकर लुट्ने हुरु लाइ आज खोलेआम लुट्न अनुमति दि गए 

जय होस्
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
तिन घुम्ति तिन घुम्ति
Author :बि.पी कोईराला
Paper Back
घामकिरि घामकिरि
Author :Nayanraj Pandey
Publisher : Sangrila Books
Number of page : 299
Price : NRP 350
Paper Back
View more

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 29 2020 17:13 |