Suru

Rated 2.45/5 (From 181 user)
Susan   7th Oct 2016   Other(अन्य विधा) 0 comments   Like ( 4)   1405 reads  

Pramesh Bhaila
1 followers | 0 followings | 19 articles
लेख्न त रामो लेखे जस्तो लाग्छ , होला
सजिलो पनि ,
कसैले य बि सि दि बाट ,
कसैले क ख ग बाट
नै
सुरु गरे होला,
कलम को लिद्ले होस ,
या पेनको मसिबाट नै ,

उसका लागि राम्रो नराम्रो को प्रस्न नै
नभएको होला सयद्," लेखक त के बनु बनी आस लिन्छ उसले,
मात्र मनको भारलाई आफैले शब्दको
आकर दिने सोचले
फेरी उ अर्को पना पल्ताउछ........ । । । "
COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |