Migration to Writing Nepal

ध्यान दिनुहोस !
अनलाईनकक्षा डट कम बाट राईटिंगनेपाल डट कम मा ‘पुर्ण स्थानान्तरण प्रकिया’ हुन गईरहेको छ । तपाँइ आगामी २०७१ बैशाख २५  पछाडि अनलाईनकक्षा डटकम बाट राईटिंगनेपाल डटकम ‘राईटिंग नेपाल’ खुलाउन सक्नु हुन्न!
राईटिंग नेपाल को अनुभब को आनन्द लिनुहोस !
Attention!
A complete ‘Migration process’ of onlinekksha.com to writingnepal.com is going to  take place before May 8 2014. You will no longer able to access to WritingNepal.com through onlinekksha.com!
Enjoy the Writing Nepal experience!

One thought on “Migration to Writing Nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *