New Feature Added

नयाँ FEATURE (बिशेसता) थपिएको छ !

USER हरुको सुबिधाको लागि नोटिफीकेशनको(Notification) बिशेसता थपिएको छ।

  • LIKE गरेमा
  • Comment गरेमा
  • Book Add गरेमा
  • Event Add गरेमा
  • Post Add गरेमा
  • Book Recommend ‘सिफारिस‘ गरेमा

र अन्य कुराहरु (Activities) मा

 

राईटिंग नेपाल के हो ?

-राईटिंग नेपाल बेव साईट हो जहाँ सबै रचनाहरु हाल्न सकिन्छ । सबै प्रकारको लेखहरु स्वागर योग्य छन् ।
-सबै नेपाली लेखकहरुलाई एउटै थलोमा लेराउने प्रयासमा हामी तपाईको सहयोगको अपेक्षा राख्दैछौं । यो प्रयास यहाँहरु बिना पुरा हुन सक्दैन ।
-लेखकहरुले पुस्तक बिमोचन को लागि आफ्नो प्रोफ़ाईल मा ‘Book Lunch Buzz’ को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन । जसले अधिकतम रुपमा पाठक सम्म सूचना दिने छ । Continue reading