गुणहरू

  0 comments   Like ( 0)   814 reads  
 

पबित्रता
सत्यता
बिश्वापात्र
अन्तर्मुखता
गम्भीरता
हर्षितमुखता
सहनशीलता
नम्रता
समदृष्टि
गुणग्राहकता
रहमदिल
ईमानदारी
सरलता
सन्टुष्टता
धैर्यता
आत्म-बिश्वास
परोपकार
उदारता
शुभ-भाबना
आज्ञाकारी
शालीनता
निरहंकारिता
निश्चिंतता
शितलता
बैराग्यबृति
नियमितता
अनुशासन
स्वच्छता
साहास
दृढता
सहयोग भाबना
बिबेकशिलता
सादगी
शुभचिंतक
साहानुभुति
रुहानियत
उपराम
मितब्ययता
त्यागी
बिदेही
समर्पणता
यज्ञ स्नेही
स्वचिंतन
अनासक्त
सभ्यता
दुरदर्शिता
भातृत्व भावना
साक्षीपन
मिलनसार
निर्भय
न्यारापन
निर्दोष दृष्टिकोण

COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |