बैदिक मन्त्रहरु

  0 comments   Like ( 0)   1089 reads  
 

मान्यजनले टीका लगाई दिँदा पढ्नुपर्ने मन्त्र


मन्त्र - १
भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसिदतु ।
तुष्यन्तु मां सदा देवाः संपद सन्तु सुस्थिराः।।

मन्त्र - २


आयुर्दरोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ।
ऐश्वर्य नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने ।।
सौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते ।
विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ।।

नवदुर्गा भवानीको पूजा विसर्जन गर्दा पढ्नुपर्ने मन्त्र

ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी ।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।।
जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी ।
जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।।

नवरात्रिभरि स्थापना गरिएको कलशको जलले अभिषेक गरी पढ्नु पर्ने वैदिक मन्त्र:


ॐ श्रीर्वर्चस्वमायुष्मारोग्यमा भिधात्पवमानं महियते ।
धनं धान्यं पशंबहुपुत्र लाभं सतम् संवत्सरं दीर्घमायुः ।।
ॐ मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः ।
शत्रुणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव ।।
अव्याधिना शरीरेण मनासाच निराधिना ।
पूरयन्नर्थिनामाशस्त्वं जीव शरदां शतम् ।।

COMMENTS
No comments so far!
Other Categories
मिमोसा [ Mimosa ] मिमोसा [ Mimosa ]
Author :Ruman Neupane ( रुमन न्यौपाने )
Published on :2016
Publisher : Writing Nepal
Number of page : 164
Price : USD 18
Paper Back

WRITING NEPAL WEBSITE WAS LAST UPDATED ON— August 01 2018 09:16 |